Vier Nobele Waarheden

Boeddhisme

Wanneer over de leer van de Boeddha, de ‘Dhamma’ wordt gesproken, wordt vaak gezegd dat het een levenswijze is, …

Zuiveren van de geest

Meditatie

De Boeddha zei, vlak nadat hij de verlichting had bereikt dat hij uit mededogen zijn leer, de Dhamma, wilde onderwijzen. …

Ama Pan Thota

Mahamevnawa

Mahamevnawa Buddhist Monastery is een Boeddhistisch klooster. Hier wordt de leer van de Boeddha, zoals bekend …

Sabbapāpassa akaraṇaṃ – Kusalassa upasampadā

Sacittapariyodapanaṃ – Etaṃ buddhāna sāsanaṃ.

“Het niet doen van het slechte, Het heilzame ondernemen, Het zuiveren van de geest, Dat is de lering van de Boeddha’s”

– Dhammapada –

Wekelijkse programma's

Leven als boeddhist

Elke maandag van 19:00-20:30 uur. Via ZOOM. Vanaf Juni Via Zoom en in het klooster.

Boeddhisme en meditatie (Beginnerscursus over Boeddhisme en meditatie)

Elke dinsdag van 25 juni t/m 13 augustus 19:00-20:30 uur. Via ZOOM en in het klooster. Lees meer …

Jaarlijkse 'Sangha-ondersteuningsdag'

Jaarlijkse 'Sangha-ondersteuningsdag'

De grootste dienst in deze wereld is de dienst, verleend aan de Boeddha, of een discipel van de Boeddha. …

Maandelijkse Dhamma Donatie

Maandelijkse Dhamma Donatie

Eerwaarde Kiribathgoda Gnanananda Thero uit Sri Lanka, heeft op 18 oktober 2015 Mahamevnawa Buddhist Monastery in Nederland ingewijd. …

Offeren van het klooster

Offeren van het klooster

Mahamevnawa Buddhist Monastery Nederland werd op 18 oktober 2015 ingehuldigd met de zegen van Eerwaarde Kiribathgoda Gnanananda Thero.